20


Period with mist-nets open: 07:00 - 13:00
Weather: NO/O 3
Ringers: Jos Tramper, Koos Minnaar
Meters nets open: 120 en 3 rallenkooien
Sound: Baardman, Buidelmees, Pimpelmees, Rietgors en korte tijd Groenling

Newly
ringed
RecapturedNewly
ringed
Recaptured
Wren  1  1  Blue Tit  2  -  
Robin  3  -  Penduline Tit  3  -  
Cetti's Warbler *  -  1  Greenfinch  3  -  
Chiffchaff  2  -  Reed Bunting  4  -  
Bearded Tit  3  8    

Totals: 31 individuals, 9 species, 6:00 hours

Bold = Remarkable capture (scarce or rare species or large number)
* = Additional info (on mouseover species)
Comments: Cettis Zanger ook een jaar eerder teruggevangen (8-11-2013), Baardmannen en Winterkoning zijn eigen terugmeldingen, verder waarnemingen van o.a. Houtsnip 1 (t.p.), en overvliegend o.a. 5 Kleine Zwanen en 8 Kleine Zilverreigers (ri. West)

Partners