19


Counting period: 07:15 - 14:00
Weather: wind SSW3, cloud-cover 4/8, temperature 17 ℃
Observers: Albert Hidding, Erik Bloeming en Gerrit Siebring

SN
Sparrowhawk  29  -    
Common Buzzard  624  -    

Totals: 653 individuals, 2 species, 6:45 hours

Present: Common Buzzard 5

Bold = Remarkable observation (scarce or rare species or large number)
Comments: Waanzinnige buizerdtrek! Rest van de telling wordt later ingevoerd.

Partners