5 13


Counting period: 06:00 - 11:00
Weather: wind South4, Aanvankelijk weinig wind uit ZO, later draaiend naar ZW en toenemend (evenals de bewolking)
Observers: Ton Bot

SWNESWNESWNE
Little Egret *  3  -  Avocet  3  -  Blue-headed Wagtail  -  2  
Grey Heron  3  2  Lapwing  2  4  White Wagtail  -  1  
Spoonbill *  15  -  Spotted Redshank  -  1  Golden Oriole *  -  2  
Greylag Goose  -  30  Mediterranean Gull *  -  1  Starling *  290  7760  
Bar-headed Goose *  -  1  Arctic Tern  -  2  Chaffinch  -  1  
Canada Goose *  -  227  Woodpigeon *  8  68  Siskin  -  3  
Barnacle Goose *  -  44  Collared Dove  -  2  Linnet  -  8  
Ruddy Shelduck  2  -  Swift *  16  30  Hawfinch  -  1  
Shelduck  -  26  Swallow  -  27  Reed Bunting  -  1  
Hobby *  -  1  House Martin  -  12    

Totals: 8599 individuals, 29 species, 5:00 hours

Bold = Remarkable observation (scarce or rare species or large number)
* = Additional info (on mouseover species)
Comments: Met name benieuwd naar eventuele trek van kruisbekken, maar die schitterden door afwezigheid. Ter plaatse o.a. sperwer, havik (pakt spreeuw), grauwe kiekendief man (mogelijk 2), roepende kwartel, grote lijster (enige minuten zingend), 3 koekoeken, spotvogel, bosrietzanger, sprinkhaanzanger.

Partners