1 24


Counting period: 19:20 - 20:20
Weather: wind East4, cloud-cover 7/8, temperature 19 ℃, broeierig warm
Observers: George Tanis

SN
Grey Heron  28  -    
Mediterranean Gull  1  -    
Swift  676  -    

Totals: 705 individuals, 3 species, 1:00 hours

Bold = Remarkable observation (scarce or rare species or large number)
Comments: Algemene meeuwen niet geteld. Gierzwaluwen verzamelend in duinen om vervolgens groepsgewijs richting Schouwen hoog en strak door te vertrekken. Laatste kwartier zakte die gierzwaluwtrek in door naderend regenfront en kwamen zelfs kleine groepjes terug.

Partners