5


Counting period: 10:00 - 11:40
Weather:
Observers: Henri en Veerle Felix

SNSN
Cormorant  1  -  Mediterranean Gull  -  2  

Totals: 3 individuals, 2 species, 1:40 hours

Present: Grey Heron 2, Sparrowhawk 1, Common Buzzard 4, Kestrel 2, Peregrine 1, Oystercatcher 2, Green Woodpecker 1, Great Spotted Woodpecker 1

Bold = Remarkable observation (scarce or rare species or large number)
Comments: Eerste zwartkopmeeuwen, er zaten tientallen kol-, brand- en grauwe ganzen, wulpen, smienten, kieviten, krakeenden, slobeenden in het gebied

Partners