2 3 4 6


All headerdata  | All counts
Counting period: 06:05 - 13:15 & 16:00 - 18:05
Weather (first period): van 6 tot 8h20 zware mist,bijna windstil tot NO 2-3;van 11° tot23°C. Hazy, hoge sluier
Observers (first period): Eddy Vaes (+ Staf Van Reeth 9h45-11h)

SNSN
Cormorant  -  2  Sand Martin  -  4  
Gadwall  -  2  Swallow  -  26  
Marsh Harrier  -  1  Turdus sp.  -  1  
Common Buzzard  -  6  Linnet  -  4  
Black-headed Gull  -  4    

Totals: 50 individuals, 9 species, 9:15 hours

Bold = Remarkable observation (scarce or rare species or large number)
Comments: TP:gele kwik,grasmus,koekoek,zomertortel,koppel robotap,koppel patrijzen. Man en vrouw torenvalk jagen tegelijk maar ver uiteen.(eieren warm genoeg ?) Vrouw bruine kiek over om 10h27.; Buizerd + rest zie boven

Partners