Barred Warbler - Sylvia nisoria  -

2011-09-05

VRS Maatheide

Het 2de exemplaar.
© Pieter Cox


 
Partners