Greenshank - Tringa nebularia  -

2013-08-11

Margarethapolder (Terneuzen)

Van hoogwatervluchtplaats naar de Schelde om te gaan foerageren. Vandaag tp 16 Groenpootruiters.
© Bert Broekhoven, van


 
Partners