White Stork - Ciconia ciconia  -

2013-05-11

Kolka point

© Gaidis Grandans


 
Partners