Greenshank - Tringa nebularia  -

2015-04-28

Kristallijn Maatheide

Viel heel even in. Na slechts 4 beelden vloog hij luid roepend verder.
© Eddy Vaes


 
Partners