Willow Warbler - Phylloscopus trochilus  - 2cy

2017-07-26

VRS AW-duinen

Opmerkelijk: een boterbuik Fitis die vorig jaar als 1kj is geringd en met ruiscore 47: 2kj dus.
© Steven Wytema


 
Partners