Velvet Scoter - Melanitta fusca  -

2020-12-04

Speichersee Geeste

© Klaus-Dieter Moormann


 
Partners