Velvet Scoter - Melanitta fusca  -

2020-12-13

Filey - VisMig (N Yorks, England)

© Will Scott


 
Partners