Velvet Scoter - Melanitta fusca  -

2017-02-18

Speichersee Geeste

© Klaus-Dieter Moormann


 
Partners